Tietosuojaseloste

Laatimispäivä: 20.5.2021

1. Rekisterinpitäjä

ImproveIt Oy, Y-tunnus: 2100483-6
Purolaakso 4 B, 02920 Espoo

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Kari Alho
Toimitusjohtaja
inof@improveit.fi
040-7700801

3. Rekisterin nimi

ImproveIt Oy:n verkkosivujen yhteydenottorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

 • Asiakkuuksien hoito, kuten yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen hoito.
 • Yhtedenoton ja kohdennettujen lisätietokyselyjen mahdollistaminen verkkosivujemme kautta.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

5. Rekisterin tietosisältö ja tietojen käyttö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Yhteydenoton ajankohta
 • Yhteydenoton syy

Lomakkeen lähetyksen yhteydessä tiedot tallentuvan palveluntarjoajan palveluun ja niistä lähetetään sähköpostitse yhteenveto toimitusjohtajalle. Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin se asian hoitamiseksi on tarpeen.

Lomaketiedot palveluntarjoajan järjestelmästä poistetaan säännöllisesti viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua niiden vastaanottamisesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään verkkosivuston käytön yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Tietoja voidaan aika ajoin luovuttaa rekisterinpitäjän tai hänen kumppanisa toimeksiantamaan kohdennettuun markkinointikampanjaan.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

 • Webnode (verkkosivujen lomakkeet)
 • Google (sähköposti)

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Milloin mahdollista, olemme valinneet tietojesi säilytyspaikaksi tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset.

Privacy Shield

Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Me ja palveluntarjoajamme käyttävät mm. seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi.

 • Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
 • Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.
 • Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin palvelimelle, jonne pääsy asiattomilta on estetty.
 • Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
 • Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

10. Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Sivusto lähettää selaimelle evästeen - pienen tekstitiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä väliaikaisia istuntotunnus-evästeitä, jotka poistetaan, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien kävijöiden laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Ne antavat meille myös mahdollisuuden tarkastella ja seurata käyttäjiemme mielenkiinnon kohteita ja kehittää siten verkkosivujamme. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista.

Sinulla on myös milloin tahansa oikeus kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin.

Näiden oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.