ReqEx

Micro Focus Caliber on mainio vaatimustenhallintatyökalu. Helppo käyttää ja omaksua, mutta riittävä ominaisuuksiltaan ja skaalautuvuudeltaan vaativaankin käyttöön. Mutta valitettavasti sen teknologinen pohja on vanhentunut ja valmistaja lopettaa sen teknisen tuen vuoden 2021 lopussa.

Meillä oli haaste erään asiakkaamme kanssa joka halusi siirtyä toisen valmistajan moderniin työkaluun (codebeamer x), mutta halusi myös varmistaa, että entiset projektit Caliberista olisivat käytettävissä.

Tähän haasteeseen vastataksemme kehitimme ReqEx-työkalun. Sillä saadaan siirrettyä tarkasti projekti tai vaatimustyyppi kerrallaan tietoa Caliberista joko Excel- tai ReqIF-muodossa.

Requirements Interchange Format (ReqIF) on OMG:n standardi vaatimuksien ja määrittelyiden siirtämiseksi järjestelmistä ja organisaatiosta toisiin. Juuri siksi se onkin ideaali tiedostomuoto tämäntyyppiseen migraatioon.

ReqEx vientityökalun käyttö on helppoa. Käyttäjä kirjautuu Caliber-palvelimelle. Kirjautumisen jälkeen tehdään kaikki vientiä koskevat valinnat yhdellä ruudulla:

 • Caliber projekti
 • Baseline
 • Vaatimustyyppi / Kaikki vaatimustyypit projektissa
 • Hakemisto jonne vienti tehdään
 • Vaatimusten maksimimäärä, joka viedään
 • Viennin tyyppi: Excel / ReqIF / ReqIFZ (zip-tiedosto)

Lopputuloksena on joko Excel-tiedosto (.xlsx) tai validi XML-muotoinen ReqIF-siirtotiedosto, joka voidaan viedä useisiin moderneihin vaatimushallintavälineisiin, kuten codebeamer tai codebeamer x.

Usein tiedonsiirrot järjestelmästä toiseen aiheuttavat harmia ja lisätyötä, koska siirrossa häviää osa tiedosta. ReqIF-formaatti on kuitenkin kehitetty juuri vaatimustiedon siirtoa varten ja olemme hyödyntäneet tarkasti kaikkia mahdollisuuksia. ReqEx-työkalu tukee mm. seuraavien tietojen siirtoa:

 • Tietomalli, eli vaatimustyypit ja niiden eri tyyppiset attribuutit
 • Yksittäiset vaatimukset kaikkine attribuutteineen
 • XHTML-muotoinen vaatimuksen kuvaus (ReqIF rajoittaa joidenkin elementtien käyttöä)
 • Kuvat osana XHTML-kuvausta. Nämä muunnetaan automaattisesti standardin tukemaan png-muotoon.
 • Spesifikaatio, eli vaatimushierarkia projektin sisällä
 • Vaatimusten väliset keskinäiset riippuvuudet (traces). Tätä tuetaan yhden projektin sisällä.

Tämä vientityökalu on esimerkki teknologiasta, joka auttaa asiakkaitamme ratkaisemaan tietojen siirron haasteita uuteen välineeseen siirryttäessä. Kysy meiltä lisää muista integraatioratkaisuista!

ReqEx on avoimen lähdekoodin ohjelmisto, joka on julkaistu Apache 2.0 lisenssillä. Lähdekoodi löytyy GitHubista.

Versio 1.1 julkaistiin toukokuussa 2023 ja se sisältää mm. parannuksia build-prosessiin ja CP-1252 koodatun Caliberista tuodun tekstin korjatun käsittelyn.