ImproveIt logo
Ovatko ohjelmistosi vaatimukset kunnossa?
Ovatko ohjelmistosi vaatimukset kunnossa?
Lopeta hukkatyö ja tee asioita joilla on merkitystä

Lue lisää

TIETOJA MEISTÄ

Riippumatta kehitysmallistasi ohjelmistovaatimusten ongelmat ovat juurisyinä jopa 50 prosentissa havaituista vioista. Onko sinulla varaa jättää niiden laatu varmistamatta?

Vaatimusten heikko laatu, puutteellisuus tai virheellisyys muodostaa ison riskin projektin tehokkaalle toteutukselle. Vaatimuksissa olevien virheiden korjaus muodostaa kerrannaisvaikutuksineen merkittäviä kustannuksia ja aikataulujen viivästyksiä projektille. Toisaalta liiketoiminnan nopeisiin muutoksiin pitää varautua joten vaatimuksia ei enää yleensä kannata tehdä "pilkkua viilaten". Arvokas taito onkin tehdä juuri oikea määrä määrittelyjä.

Olemme johtava ohjelmistovaatimusten asiantuntijayritys Suomessa.

Vankan kokemuksemme kautta me ymmärrämme nämä reaaliteetit ja voimme yhdessä valita parhaat palvelut ja välineet hukkatyön välttämiseksi. Saatte meiltä myös kattavat palvelut kuten arvioinnit, työpajat, konsultoinnin, välineiden käyttöönoton tuen ja räätälöidyt koulutukset. Näillä mahdollistetaan parannusten nopea käyttöönotto ja varmistetaan tehokkaat toimintatavat myös jatkossa.

Uutta: nyt myös englannin kielentarkastus

Opinnäytetöiden ja akateemisten tekstien kielentarkastuksen pioneeri WriteIt on nyt ImproveIt OY:n tytäryhtiö. Miksi et varmistaisi, että myös vaatimustesi kieli on moitteetonta, ennenkuin lähetät niitä toimittajalle. Näin vähennät merkittävästi riskiä väärinymmärryksiin.
Lue lisää ja lähetä tekstisi tarkastukseen täältä.

Kokemus

Akateeminen pohja. Tietoliikennealan, lääkelaitealan ja finanssisektorin tuntemus. ImproveIt Oy perustettu vuonna 2007.

Intohimo

Otamme aina asiakkaan kokonaisedun huomioon työssämme ja etsimme parhaat tavat tehdä työmme. Emme tyydy keskinkertaiseen.

Taito

Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE) -sertifikaatti. Vankka perusosaaminen ja asiakkaan haasteisiin perehtyminen vie projektit maaliin.

Tuki

Välineiden osalta käytämme alan johtavia toimittajia ja heidän tekninen tukensa on takanamme.

TIIMI

Yritystä hoitaa yrittäjä itse

Kari Alho

Kari Alho

Omistaja. Toimitusjohtaja.

Ohjelmistotuotantoa aiemmin TKK:lla (nyk. Aalto-yliopisto) opettanut Tekniikan lisenssiaatti. Siirtyi yritysmaailmaan vuonna 2000. Kiinnostui laatuasioista ja kehitysprosessin vaikutuksesta siihen. Vaatimusten merkitys kirkastui hänelle jo varhain.

On aina ollut käytännöllinen nörtti ja omannut uteliaisuutta ja innostusta välineisiin, mutta on tehnyt myös oikeita töitä. Perusti ImproveIt:n vuonna 2007 ja sen kautta auttanut lukuisia yrityksiä.

TÖITÄMME

Mm. näissä projekteissa ImproveIt on ollut mukana

Orion Oyj
Vaatimusten hallinnan, muutosten hallinnan ja testauksen prosessien kehittäminen ottaen huomioon lääkintälaitteiden valmistuksen regulaatiot (FDA).
Vaisala Oyj
Vaatimushallintaprosessin kehittäminen sisältäen nykytilan arvioinnin, välinetuen konfiguroinnin (Borland Caliber), uusien käytäntöjen dokumentoinnin sekä koulutukset eri käyttäjäryhmille.
Culminatum Innovation Oy Ltd
Ryhmärakentamisen portaalin määrittelytyö, sisältäen mm. työpajat käyttäjäryhmien kanssa, käyttäjätarinoiden määrittämisen, alustavan tietomallin suunnittelun
Vestas Wind Systems, DK
Vaatimusten määrittämisen ja hallinnan prosessien kehittäminen sisältäen välinetuen (Visure Requirements) konfiguroinnin ja räätälöinnin, uusien käytäntöjen dokumentoinnin sekä koulutukset eri käyttäjäryhmille.
EKE Elektroniikka Oy
Tarjouskäsittelyn ja vaatimusten määrittämisen ja hallinnan prosessien kehittäminen sisältäen välinetuen (Visure Requirements) konfiguroinnin ja räätälöinnin, sekä koulutukset käyttäjille.
Trafi
Merenkulun järjestelmien uudistushankkeen auditointi, mm. vaatimusmäärittelyyn tutustuminen sekä varsinaisen ratkaisun (valmisohjelmisto) auditointi Norjassa.
Eläketurvakeskus
Vastuuauditoija hankkeessa, jossa auditoitiin dokumentaatio ja tekninen toteutus ETK:n jBoss ESB -ympäristöön toteutetusta sähköisten asiakirjojen vastaanottokomponentista.
Novo Nordisk, DK
Vaatimusten määrittämisen ja hallinnan prosessien kehittäminen sisältäen nykytilan analyysin, välinetuen (Visure Requirements) konfiguroinnin ja räätälöinnin sekä pilottikäyttäjien koulutukset.
Wipro
Dokumenttien katselmointivälineen (SmartBear Collaborator) evaluointi ja myöhempi käyttöönotto isolle asiakkaalle.
Orion Diagnostica
Projektipäällikkönä vaatimustenmukaisuuden kehityshankkeessa, jossa yhtenäistettiin ohjeistusta sekä suoritettiin tietokonejärjestelmien validointia Yhdysvaltain lääkelaitelainsäädännön vaatimusten mukaisesti.
OP
Vaatimusmäärittelijän tehtävät tililiiketoiminnan, maksuliiketoiminnan, sekä arvopaperikaupan selvityksen back-office toiminnoissa.
LähiTapiola
Johtavan vaatimusmäärittelijän tehtävät mobiilisovellusten kehittämisessä.
25+
Vuotta kokemusta
50+
Projekteja
35+
Asiakkaita
11+
Tutkinnot ja sertifikaatit

YHTEYS

Näin saat meihin yhteyden

Purolaakso 4 B, 02920 Espoo

Matkapuhelin: +358 40 7700801

Sähköposti:


Korkein luottoluokitus